Polska Muzyka w Manchester

Czy ktokolwiek z was zastanawia?? si─? kiedy??, jak powstaj─? najpi─?kniejsze utwory muzyczne? Przecie?? nie jest tak, ??e jaki?? tam sobie artysta idzie i nagrywa piosenk─? i ju??. O nie!

Prawdziwa sztuka powstaje w pocie, ??zach i krwi! I nie ma w tym ani krzty przesady! Kiedy muzyk tworzy swoj─? kompozycj─?, nie mo??e to by─? tylko zadowalaj─?ce. Musi budzi─? zachwyt! A to nie jest ??atwe zadanie. Kiedy ju?? stworzy si─? jedn─? fraz─? czego?? dobrego, druga nie dorównuje pierwszej, albo odwrotnie, pierwsza nie dorównuje drugiej! I wtedy pojawiaj─? si─? ??zy rozpaczy. Nie rozumiem ludzi, którzy krytykuj─? wielkich kompozytorów, ??e s─? przewra??liwieni i wogóle. 

A jak ju?? kto?? ów dzie??o stworzy, cz─?sto jest wy??miewany i niedoceniany. I to dlaczego? Bo jest dumny ze swego dziecka, jakim jest utwór przeze?? napisany. To nieludzkie. Arty??ci maj─? zwykle nies??ychanie delikatn─? dusz─?. Uszanujmy chocia?? to. Najwybitniejszym kompozytorem wszech czasów by?? niew─?tpliwie Ludvig van Beethoven.

Ka??dy europejczyk zna przynajmniej jedn─? z jego kompozycji, a konkretnie fragment IX symfonii d-moll, znanej popularnie jako "Oda do rado??ci".